בקרהפנאומטיישירבמפעל阀、שסתוםממונע

שסתוםבקרהלינאריות

线性控制阀

קייגפניאומטייםמודרכיםשסתוםהבקרהגלוביושביחידה

קייגפניאומטייםמודרכיםשסתוםהבקרהגלוביושביחידה

קייגפניאומטייםשסתוםהבקרהיושבבודדמודרךשסתוםבקרהקייגגלוביושביםיחידמודרךמשמשלשליטהבזרימתנוזל,לחץוגוףשסתום条件。的עומסהגבוהשלשסתוםבקרתגלובוסיושביחידזההואקומפקטיבמבנה,ואתמעברהנוזלהוא年代יעיל,המאפשרקיבולתבמחזורגדול,מגווןרחבמתכוונן,ותזריםגבוהחלקמדריךמאפיין准确性。的שלהתקע……

עמוד1של1 1
 • וידאוהחברה

 • תיצוראיתנוקשר

  QQ: 2475407635
  微信:wtp4383
  WhatsApp: + 86 - 18030684383
  סקייפ:לחיות:8 b95affb6b912151
  נייד:+ 86 - 18030684383
  דואל:sales@bc-control-valve.com
  אינטרנט:www.bobbyhernandez.com