בקרהפנאומטיישירבמפעל阀门,שסתוםממונע

מוצרים

“מוצרים

גלובוס控制阀

שסתוםבקרתדיאפרגמהפניאומטייםאחרת

פניאומטייםכדור阀门

פניאומטייםשסתוםפרפר

自מופעלשסתום

ממונעכדור阀门

ממונעשסתוםפרפר

שסתוםמושבזווית

  קטגוריהעםהצידי

 • וידאוהחברה

 • תיצוראיתנוקשר

  QQ:2475407635
  微信:wtp4383
  WhatsApp的:+ 86-18030684383
  סקייפ:לחיות:8 b95affb6b912151
  נייד:+ 86-18030684383
  דוא"ל:sales@bc-control-valve.com
  אינטרנט:www.bobbyhernandez.com